Zarządzenie Nr 2/2008 w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym do budżetu na 2008 rok


Zarządzenie Nr 2/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 1 lutego 2008 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XIII/163/2008 z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

DOCHODY OGÓŁEM:

39.880

801

Oświata i wychowanie

39.880

80101

Szkoły podstawowe

22.142

2318

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego

16.605

2319

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego

5.537

80110

Gimnazja

12.270

2318

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego

9.203

2319

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego

3.067

80195

Pozostała działalność

5.468

2328

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

4.100

2329

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1.368

WYDATKI OGÓŁEM:

39.880

801

Oświata i wychowanie

39.880

80101

Szkoły podstawowe

22.142

2548

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

4.376

2549

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1.460

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 1203

Szkoła Podstawowa Zendek 891

2.094

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 398

Szkoła Podstawowa Zendek 298

696

4128

Składki na Fundusz Pracy

w tym

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 137

Szkoła Podstawowa Zendek 107

244

4129

Składki na Fundusz Pracy

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 46

Szkoła Podstawowa Zendek 36

82

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 5.544

Szkoła Podstawowa Zendek 4.347

9.891

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 1.849

Szkoła Podstawowa Zendek 1.450

3.299

80110

Gimnazja

12.270

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.587

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

527

4128

Składki na Fundusz Pracy

183

4129

Składki na Fundusz Pracy

61

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

7.433

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

2.479

80195

Pozostała działalność

5.468

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 291

Szkoła Podstawowa Zendek 165

456

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 97

Szkoła Podstawowa Zendek 56

153

4248

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 78

Gimnazjum Ożarowice 85

163

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 26

Gimnazjum Ożarowice 28

54

4308

Zakup usług pozostałych

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 1.005

Szkoła Podstawowa Zendek 1.005

Gimnazjum Ożarowice 1.005

3.015

4309

Zakup usług pozostałych

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 335

Szkoła Podstawowa Zendek 335

Gimnazjum Ożarowice 335

1.005

4758

Zakup akcesoriów komputerowych,

w tym programów i licencji

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 232

Gimnazjum Ożarowice 234

466

4759

Zakup akcesoriów komputerowych,

w tym programów i licencji

w tym:

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 78

Gimnazjum Ożarowice 78

156

§ 2. Dokonać zmian po stronie przychodów:

w zł

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

953

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym

3.000.000

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

3.000.000

§ 3. Dokonać zmian po stronie rozchodów:

w zł

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

958.321

963

Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

958.321

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały Nr XIII/163/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lutego 2008 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑02‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  01‑02‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
11‑02‑2008 16:48:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie