Zarządzenie Nr 43/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 5 maja 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 20.05.2010r. na wyłonienie wykonawcy robót pn. Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego OSP w Niezdarze przy ul. Plac Św. Floriana 10


Zarządzenie Nr 43/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 05 maja 2010 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 20.05.2010r. na wyłonienie wykonawcy robót pn: Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego OSP w Niezdarze przy ul. Plac Św. Floriana 10.

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 223 poz . 1655 z późń. zmianami ) i § 24 pkt 1 ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice

p o w o ł u j ę

1. Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 20 maja 2010 roku w następującym w

s k ł a d z i e :

Przewodniczący Komisji - Janusz Paliga

Członek Komisji - Rozalia Farnicka

Członek Komisji - Monika Gubała

2. Wykonanie zarządzenia powierzam -Januszowi Paliga.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑05‑2010 16:03:41
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  10‑05‑2010 16:03:41
Data ostatniej aktualizacji:
10‑05‑2010 16:05:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie