Zarządzenie Nr 20/2004 w sprawie udzielenia upoważnienia Ewie Furtak - Kierownikowi OPS w Ożarowicach do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych


ZARZĄDZENIE NR 20/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Ewie Furtak - Kierownikowi Ośrodka Pomocy

Społecznej w Ożarowicach, do prowadzenia postępowań

administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych.

Na podstawie art.31, art.39 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) w związku z art.20 ust.2 i ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych / Dz.U.Nr 228,poz.2255 z późn. zmianami / -

z a r z ą d z a m

1. Upoważnić Panią Ewę Furtak - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach do prowadzenia postępowania administracyjnego

w sprawie świadczeń rodzinnych w zakresie spraw wynikających z ustawy z dnia 28listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Niniejsze upoważnienie obejmuje również wydawanie decyzji administracyjnych i używania pieczątki o treści :

Z up. Wójta Gminy

Ewa Furtak

Kierownik Ośrodka Pomocy

Społecznej w Ożarowicach

1. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z 1 maja 2004r..

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑04‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  26‑04‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
27‑07‑2004 09:53:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie