Zarządzenie Nr 75/2008 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoly Podstawowej w Zendku


Z A R Z Ą D Z E N I E nr 75

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 27 sierpnia 2008 roku

w sprawie:

przedłużenia powierzenia stanowiska

dyrektora Szkoły Podstawowej w Zendku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4,5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zmianami,

art.36a ust. 1,8,9 i art. 5c pkt 2, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z póź. zm.).

z a r z ą d z a m

§ 1.

Po uzyskaniu akceptacji Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach przedłuża się powierzenie stanowiska dyrektora Szkoly Podstawowej w Zendku

Pani Dorocie Wacławczyk na okres 5 lat tj. od 1 września 2008r.

do 31 sierpnia 2013r.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty

i Wychowania

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 sierpnia 2008 r. z mocą obowiązującą

od 1 września 2008r.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑08‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  27‑08‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
10‑09‑2008 09:42:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie