Zarządzenie Nr 74/2007 w sprawie powolania zespołu powypodkowego


Zarządzenie Nr 74/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 3 września 2007 roku

w sprawie: powołania zespołu powypadkowego.

Na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r.( Dz. U z 2004 r. Nr 1 poz. 6) w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczych straży pożarnych z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 15 pkt. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z późn. zm)

z a r z ą d z a m

§ 1

Powołać zespół powypadkowy w składzie:

  1. Zdzisław Hetmańczyk - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Tąpkowicach
  2. Jerzy Gnacik - Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej
  3. Mirosław Jasiurkowski - Specjalista ds. BHP
  4. Gerard Nickiel - dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Powiatowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach,

w celu ustalenia okoliczności i przyczynę wypadku, jakiemu uległ dh Jerzy Swoboda - członek OSP Tąpkowice w dniu 30 sierpnia 2007 roku.

§ 2

Na przewodniczącego zespołu powypadkowego powołuję Pana Mirosława Jasiurkowskiego.

§ 3

Zespół powypadkowy dokona ustalenia czasu, miejsca, okoliczności i przyczyny wypadku.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu zespołu powypadkowego

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  04‑09‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  04‑09‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
09‑10‑2007 11:29:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie