Zarządzenie Nr 63/2005 w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego poniżej 60000 EURO na wybór wykonawcy zadania pn. Idzielanie kredytu długoterminowego ...


ZARZĄDZENIE NR 63/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 18 listopada 2005r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu

nieograniczonego poniżej 60 000 EURO na wybór wykonawcy zadania pn.

- Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 500 000 zł na budowę dróg ul. Transportowa i ul. tzw. Nowa oraz sieci wodociągowej z przyłączem.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2004, Nr 19 poz.177 z późn. zm.) oraz § 23 pkt 2 ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice

powołuję

1. Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 EURO na wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego w wysokości 500 000 zł na budowę dróg ul. Transportowa i ul. tzw. Nowa oraz sieci wodociągowej z przyłączem.

w składzie :

Przewodniczący Komisji - Ewa Paks

Z-ca Przewodniczącego Komisji - Janusz Paliga

Członek Komisji - Justyna Gubała

Członek Komisji - Anna Szydło

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy - Ewie Paks .

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  18‑11‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  18‑11‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2006 12:59:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie