Zarządzenie Nr 138/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli


Zarządzenie Nr 138/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 13 grudnia 2010 roku

 

w sprawie:

przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-dzie gminnym Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zmianami w związku z § 2 i § 6 Uchwały nr IX/94/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania, po uzyskaniu opinii komisji do spraw pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

 

z a r z ą d z a m

 

§ 1.

 

Przyznać w formie zasiłku pieniężnego pomoc zdrowotną dla niżej wymienionych nauczycieli:

 

- .........420,-zł

- .......... 300,-zł

-........ 350,-zł

-............. 350,-zł

- ............ 300,-zł

- .............. 300,-zł

- ............... 300,-zł

- ................ 210,-zł

-.............. 200,-zł

-...............  200,-zł

- .............. 500,-zł

- ...................... 500,-zł

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty

i Wychowania.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Gwóźdź tel.:32/393-28-70 , w dniu:  17‑12‑2010 13:29:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  17‑12‑2010 13:29:47
Data ostatniej aktualizacji:
28‑08‑2018 11:49:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie