Zarządzenie Nr 55/2007 w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr 8/2007 Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek


Zarządzenie Nr 55/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 10 lipca 2007 r.

w sprawie : zatwierdzenia Uchwały Nr 8/2007 Ogólnego Nadzwyczajnego

Zebrania Członków Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek z dnia

24 czerwca 2007 roku.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 23 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r o zagospodarowa-niu wspólnot gruntowych ( Dz. U. Nr 28, poz.169 z późniejszymi zmianami ).

zarządzam

1. Zatwierdzić zmiany w statucie Spółki Przymusowej dla

Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek przyjęte

Uchwałą Nr 8/2007 Ogólnego Nadzwyczajnego Zebrania Członków

Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek z dnia 24 czerwca 2007 roku.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3. Odpis niniejszego zarządzenia doręczyć Przewodniczącemu Zarządu

Wspólnoty

Gruntowej Wsi Zendek.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑07‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  10‑07‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
07‑09‑2007 14:45:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie