Zarządzenie Nr 55/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok


Zarządzenie Nr 55/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 lipca 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XII/143/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2008 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2008 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

801

Oświata i wychowanie

10.926

10.926

80101

Szkoły podstawowe

926

926

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

926

926

- wydatki bieżące

926

80104

Przedszkola

10.000

- wydatki bieżące

10.000

80110

Gimnazja

10.000

- wydatki bieżące

10.000

§ 2. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

801

Oświata i wychowanie

11.426

11.426

80101

Szkoły Podstawowe

926

926

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

Szkoła Podst. Tąpkowice 926

926

4270

Zakup usług remontowych

Szkoła Podst. Zendek - 8.127

Szkoła Podst. Tąpkowice 7.201

926

80104

Przedszkola

10.500

500

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

Przedszkole Tąpkowice

500

4270

Zakup usług remontowych

Przedszkole Ożarowice

10.500

80110

Gimnazja

10.000

4270

Zakup usług remontowych

10.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑07‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑07‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
18‑08‑2008 12:08:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie