Zarządzenie Nr 83/2008 w sprawie upowaznienia Sekretarza Gminy do zawierania umów cywilnych w imieniu Wójta Gminy


Zarządzenie Nr 83/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 23 września 2008 roku

w sprawie: upoważnienia Sekretarz Gminy do zawierania umów cywilnych w imieniu Wójta Gminy.

Działając na podstawie art. 31 i art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) w związku z art. 96 K.c

z a r z ą d z a m

§ 1

Upoważniam Panią Ewę Paks - Sekretarza Gminy do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Gminy Ożarowice w zakresie zawierania umów cywilnych z zastrzeżeniem kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekratarzowi Gminy Ożarowice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  23‑09‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  23‑09‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
07‑11‑2008 09:15:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie