Zarządzenie Nr 57/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu


Zarządzenie Nr 57/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 8 lipca 2009 roku

 

w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu.

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 598 § 1 KC - Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1

Nie skorzystać z prawa pierwokupu do działki gruntu nr 3181/49 o pow. 0,1322 ha położonej w sołectwie Zendek wchodzącej w skład Spółki Przymusowej dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek - Rep. A Nr.................... z dnia 8 lipca 2009 roku.

§ 2

Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Artykuł niedostępny dla daty: 23.05.2024 21:32:28
Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  09‑07‑2009 11:09:49
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  09‑07‑2009 11:09:49
Data ostatniej aktualizacji:
15‑01‑2020 12:49:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie