Zarządzenie Nr 27/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 6 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości wchodzących w skład Spółki Przymusowej dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek


Zarządzenie Nr 27/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 6 kwietnia 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości wchodzących w skład Spółki Przymusowej dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek.

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. Nr 28, poz.169 z późniejszymi zmianami), po rozpoznaniu wniosku Zarządu Spółki Przymusowej dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek z dnia 29.03.2010r., który został złożony w Urzędzie Gminy Ożarowice w dniu 29 marca 2010 roku

zarządzam

§ 1

Wyrazić zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości szczegółowo określone w Uchwale Nr 2/2010 Ogólnego Zebrania Członków Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek z dnia 21 marca 2010 roku na zasadach określonych w tejże uchwale, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Odpis niniejszego zarządzenia doręczyć Zarządowi Wspólnoty Spółki Przymusowej dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑04‑2010 11:25:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  15‑04‑2010 11:25:52
Data ostatniej aktualizacji:
15‑04‑2010 11:26:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie