Zarządzenie Nr 54/2006 w sprawie powolania Komisji egzaminacyjnej


Z A R Z Ą D Z E N I E nr 54/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 17.07.2006 roku

w sprawie:

powołania Komisji egzaminacyjnej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112 ze zm.) oraz na podstawie §7 ust. 1 i 2, §10 i następnych Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260 poz. 2593).

Wójt Gminy Ożarowice

powołuje:

§ 1.

Komisję egzaminacyjną w składzie:

1. Zdzisława Szydło - przewodnicząca Komisji - przedstawiciel

organu prowadzącego,

2. Katarzyna Dawid - przedstawiciel organu sprawującego

nadzór pedagogiczny,

2. Małgorzata Bąbik - dyrektor Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach,

3. Jan Graca - ekspert w zakresie wychowania fizycznego,

4. Krzysztof Janik - ekspert w zakresie wychowania fizycznego,

5. Jadwiga Głogowska - przedstawiciel związków zawodowych,

§ 2.

Komisja przeprowadzi egzamin dla nauczyciela wychowania fizycznego Michała Krzyżanowskiego zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach.

§ 3.

Wykonania zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  17‑07‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  17‑07‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
21‑08‑2006 14:04:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie