Zarządzenie Nr 62/2007 w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 62/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 27 lipca 2007 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ oraz § 11 ust. 3 Uchwały Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

750

Administracja publiczna

1.000

1.000

75075

Urzędy gmin

1.000

1.000

4210

4300

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

1.000

1.000

801

Oświata i wychowanie

21.814

21.814

80101

Szkoły podstawowe

12.311

12.311

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 1.095

Szkoła Podstawowa Zendek 745

1.840

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 1.095

Szkoła Podstawowa Zendek 745

1.840

4128

Składki na Fundusz Pracy

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 149

Szkoła Podstawowa Zendek 102

251

4129

Składki na Fundusz Pracy

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 149

Szkoła Podstawowa Zendek 102

251

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 6.082

Szkoła Podstawowa Zendek 4.138

10.220

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 6.082

Szkoła Podstawowa Zendek 4.138

10.220

80110

Gimnazja

9.503

9.503

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.421

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.421

4128

Składki na Fundusz Pracy

193

4129

Składki na Fundusz Pracy

193

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

7.889

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

7.889

851

Opieka zdrowotna

5.000

5.000

85153

Zwalczanie narkomanii

5.000

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5.000

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

Razem

27.814

27.814

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑07‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  27‑07‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
09‑10‑2007 12:09:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie