Zarządzenie Nr 133/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich celem wyboru Sołtysów i Czlonkow Rad Sołeckich


Zarządzenie Nr 133/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 1 grudnia 2010 roku

w sprawie: zwołania Zebrań Wiejskich celem wyboru Sołtysów i Członków Rad Sołeckich.

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami/ oraz na podstawie Statutów Sołectw Celiny, Niezdara Ossy, Ożarowice, Pyrzowice, Tapkowice i Zendek przyjętych Uchwałami Nr XIV/141/2004 z dnia 26 lutego 2004r w sprawie nadania Statutu Sołectwu Celiny, Nr XIV/142/2004 z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Niezdara, Nr XIV/143/2004 z dnia 26 lutego 2004.r w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ossy, Nr XIV/144/2004 z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ożarowice, Nr XIV/145/2004 z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Pyrzowice, Nr XIV/146/2004 z dnia 26 lutego 2004r w sprawie nadania Statutu Sołectwu Tąpkowice, Nr XIV/147/2004 z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Zendek

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza, co następuje:

§ 1

Zwołać Zebrania Wiejskie w celu wyboru Sołtysa i Członków Rad Sołeckich w następujących miejscach i terminie ;

a) w sołectwie Celiny w dniu 14 grudnia 2010 roku o godz.17.00 w remizie OSP w Celinach,

b) w sołectwie Niezdara w dniu 17 grudnia 2010 roku o godz. 17.00 w remizie OSP w Niezdarze

c) w sołectwie Ossy w dniu 27 grudnia 2010 roku o godz. 17.00 w remizie OSP w Ossach,

d) w sołectwie Ożarowice w dniu 12 grudnia 2010 roku o godz. 17.00 w remizie OSP w Ożarowicach,

e) w sołectwie Pyrzowice z dniu 11 grudnia 2010 roku o godz. 19.00 w remizie OSP w Pyrzowicach,

f) w sołectwie Tąpkowice z dniu 18 grudnia 2010 roku o godz. 17.00 w BIOK w Tąpkowicach

g) w sołectwie Zendek w dniu 19 grudnia 2010 roku o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Zendku.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i w niezbędnym zakresie także Sołtysom Sołectw Celiny, Niezdara, Ossy, Ożarowice, Pyrzowice, Tąpkowice i Zendek.

§ 3

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  17‑12‑2010 12:40:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  17‑12‑2010 12:40:16
Data ostatniej aktualizacji:
17‑12‑2010 12:42:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie