Zarządzenie Nr 52/2007 w sprawie określenia zadań likwidatora SP ZOZ w Tąpkowicach


Zarządzenie Nr 52/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 czerwca 2007 roku

w sprawie: określenia zadań likwidatora Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Tąpkowicach.

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. oraz § 2 Uchwały Nr VIII/83/2007 r. Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach przy ulicy Zwycięstwa 15 i powierzenia zadań z zakresu ochrony zdrowia Gminy Ożarowice Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej

z a r z ą d z a m

1. Likwidator Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w zakresie likwidacji tj. od dnia 1 lipca 2007 roku do dnia 30 września 2007 roku zobowiązany jest:

- dokonać zgłoszeń likwidacji w Rejestrze Sądowym,

- przeprowadzić postępowanie likwidacyjne podmiotu i sporządzić bilans zamknięcia wg stanu na dzień 30 września 2007 r. i przedłożyć go niezwłocznie Radzie Gminy Ożarowice,

- zwrócić na konto Gminy Ożarowice ewentualna nadwyżkę finansową,

- przekazać mienie likwidowanego zakładu za protokołem zdawczo-odbiorczym Gminie Ożarowice,

- przekazać zadania z zakresu ochrony zdrowia wymienione w § 3 powołanej wyżej uchwały Rady Gminy Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej wyłonionego w następstwie przeprowadzonego konkursu ofert nie później, niż w dniu 30 września 2007 roku.

2. Likwidator zobowiązany jest przedstawiać Wójtowi Gminy pisemną

informację z przebiegu likwidacji SP ZOZ w Tąpkowicach, na koniec

każdego miesiąca kalendarzowego w okresie trwania likwidacji.

3. Wykonanie zarządzenia powierzam Pani Małgorzacie SOKOŁA

likwidatorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej

w Tąpkowicach.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2007 roku z

mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2007 roku.

2

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑06‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  29‑06‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
11‑10‑2007 14:11:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie