Zarządzenie Nr 4/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia umowy spółki "Radio Powiatowe 4TG Spółka z ograniczoną odpowiedziałnością" z siedzibą w Tarnowskich Górach oraz wyrażenia zgody na objęcie w niej udziałów


Zarządzenie Nr 4 / 2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 25 stycznia 2010 roku

w sprawie: przyjęcia umowy spółki "Radio Powiatowe 4TG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Tarnowskich Górach oraz wyrażenie zgody na objęcie w niej udziałów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r,Nr 142, poz 1591 z póż, zm), związku z art. 1 art 2 , art. 9 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. nr9 poz. 43 z 1997 z póź. Zm.) a także w związku z Uchwałą Nr XXVIII / 432 / 2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 września 2009 roku w sprawie utworzenia z Powiatem Tarnogórskim i z gminami z terenu powiatu tarnogórskiego spółki prawa handlowego pod firmą "Radio Powiatowe 4TG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Tarnowskich Górach -

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza

§ 1.

Przyjąć treść aktu umowy spółki "Radio Powiatowe 4TG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Tarnowskich Górach stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wyrazić zgodę na objęcie przez Gminę Ożarowice udziałów w spółce "Radio Powiatowe 4TG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Tarnowskich Górach w liczbie 10 (dziesięć) każdy po 500 (pięćset) złotych na łączną kwotę 5 000,00 (pięciu tysięcy) złotych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑02‑2010 08:19:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  02‑02‑2010 08:19:32
Data ostatniej aktualizacji:
02‑02‑2010 08:32:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie