Zarządzenie Nr 109/2007w sprawie zmiany załącznika nr 3 ddo zarządzenia nr 102


Zarządzenie Nr 109/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 3 grudnia 2007 roku

w sprawie: zmiany Załącznika Nr 3 do Zrządzenia Nr 102/2007 z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2008 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ust. 1, art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Uchylić Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 102/2007 z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2008 rok.

2. Nadać nowe brzmienie Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 102/2007 z dnia 12 listopada 2007 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑12‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  03‑12‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
07‑12‑2007 11:55:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie