Zarządzenie Nr 11/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie ścisłego przestrzegania ustaleń dotyczacych przyznanych środków finansowych w roku budżetowym 2009


Zarządzenie Nr 11/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 17 lutego 2009 roku

w sprawie: ścisłego przestrzegania ustaleń dotyczących przyznanych środków finansowych w roku budżetowym 2009.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr XXI/277/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2009 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zobowiązuję kierowników referatów Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych do oszczędnego wydatkowania limitów środków finansowych pochodzących z budżetu gminy na realizację zadań własnych w roku budżetowym 2009.

§ 2

Zobowiązuję osoby wymienione w § 1 niniejszego zarządzenia do dokonania przeglądu planów finansowych i dokonania ich korekt, które ograniczą bądź wstrzymają wydatki pochodzące z budżetu gminy.

§ 3

Zobowiązuję kierowników referatów Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych do przedstawienia w terminie do dnia 5 marca 2009 roku w formie pisemnej swoich propozycji w przedmiocie ograniczenia bądź wstrzymania niektórych wydatków.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑04‑2009 12:14:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  10‑04‑2009 12:14:21
Data ostatniej aktualizacji:
10‑04‑2009 12:15:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie