Zarządzenie Nr 83/2007 w sprawie powolania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RPna terenie Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 83/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 28 września 2007 roku

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów

do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze Gminy Ożarowice.

Działając na postawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-dzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001, Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 48 ust.1, ust.2 pkt. 1 i 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zmianami )

p o w o ł u j ę

1. Obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 października 2007 roku w następującym składzie :

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Ożarowicach :

1. CICHOŃ Danuta

2. HATLAPA Anna

3. PALIGA Joanna

4. SŁODCZYK Anna

5. URBAŃCZYK Sonia

6. URBAŃCZYK Katarzyna

7. SZYDŁO Janusz

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Pyrzowicach :

1. HAJDA Anna

2. KARCZ Grażyna

3. ŁUKASIK Milena

4. PUSTKOWSKA Izabela

5. RODACKA Joanna

6. WOŚ Krzysztof

7. SZYDŁO Anna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Tąpkowicach :

1. BORÓWKA Tadeusz

2. GUBAŁA Danuta

3. ŁUKSZA Jolanta

4. NOBIS Henryk

5. SWOBODA Janina

6. ZORZYCKA Anna

7. FLAK Katarzyna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Zendku :

1. DULIK Patrycja

2. GŁOGOWSKI Kazimierz

3. HAJDA Jerzy

4. KUBIK Zenobia

5. MAĆKOWSKI Piotr

6. MORAWIEC Ilona

7. PATYK ALINA

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑09‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  28‑09‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
09‑10‑2007 12:23:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie