Zarządzenie Nr 83/2007 w sprawie powolania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RPna terenie Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 83/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 28 września 2007 roku

 

 

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów

do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze Gminy Ożarowice.

 

 

Działając na postawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-dzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001, Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 48 ust.1, ust.2 pkt. 1 i 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zmianami )

 

p o w o ł u j ę

 

1. Obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 października 2007 roku w następującym składzie :

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Ożarowicach :

 

1. ........................ członek komisji

2. ........................członek komisji

3. ........................ członekk komisji

4. .......................  członek komisji

5. ....................... członek komisji

6......................... członek komisji

7. ........................członek komisji

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Pyrzowicach :

 

1. ............................członek komisji

2. ...........................członek komisji

3. ...........................członek komisji

4. .......................... członek komisji

5. ..........................członek komisji

6. ......................... członek komisji

7............................członek komisji

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Tąpkowicach :

 

1. ........................członek komisji

2. ........................członek komisji

3. .......................członek komisji

4. .......................członek komisji

5. ......................członek komisji

6........................ członek komisji

7. ......................członek komisji

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Zendku :

 

 

1. .............................członek komisji

2. .............................członek komisji

3. .............................członek komisji

4. ............................członek komisji

5. ...........................członek komisji

6. ..........................członek komisji

7. ..........................czonek komisji

 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Artykuł niedostępny dla daty: 18.04.2024 20:05:24
Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  28‑09‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  28‑09‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2020 23:32:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie