Zarządzenie Nr 61/2008 w sprawie zatwierdzenia projektu "Efektywny rozwój aktywnej integracji w Gminie Ożarowice"


ZARZĄDZENIE NR 61/2008

WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 04 sierpnia 2008r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu "Efektywny rozwój aktywnej integracji w Gminie Ożarowice".

Działając na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami) w związku z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr WND-POKL.07.01.01-24-075/08

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza, co następuje:

1. Zatwierdzam projekt pt. Efektywny rozwój aktywnej integracji w Gminie Ożarowice, w ramach Priorytetu VII. Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Kapitał Ludzki.

2. Skierować pod obrady Rady Gminy projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ożarowice do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  04‑08‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  04‑08‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
13‑08‑2008 14:12:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie