Zarządzenie Nr 70/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok


Zarządzenie Nr 70/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 11 września 2006 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na

2006 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXX/362/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

z a r z ą d z a

1. Dokonać zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok w następujący sposób :

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

750

Administracja publiczna

9.800

9.800

75022

Rady gmin

9.800

- wydatki bieżące

9.800

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

9.800

- wydatki bieżące

w tym : wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

9.800

9.800

2. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami:

w zł.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

750

Administracja publiczna

10.068

10.068

75011

Urzędy wojewódzkie

13

13

4010

4110

4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

13

12

1

75022

Rady gmin

9.800

4300

Zakup usług pozostałych

9.800

75023

Urzędy gmin

255

255

3030

4440

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

255

255

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

9.800

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9.800

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.103

1.103

75412

Ochotnicze straże pożarne

1.100

1.100

4260

4270

Zakup energii

Zakup usług remontowych

1.100

1.100

75414

Obrona cywilna

3

3

4010

4110

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

3

3

Razem

11.171

11.171

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: przesunięć dokonano w związku z obniżeniem składki na ubezpieczenie wypadkowe oraz z niepełnym zabezpieczeniem środków finansowych między innymi na remont sprzętu przeciwpożarowego i na wykonanie kalendarza ściennego promującego walory krajobrazowe, kulturowe i gospodarcze Gminy.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  11‑09‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  11‑09‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
27‑09‑2006 11:13:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie