Zarządzenie Nr 81/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 52/2005 w sprawie procedur wewnętrznych regulujacych gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 81/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 5 października 2006 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 52/2005 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 6 października 2005 roku w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędu Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 4 ust.5 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm) oraz art. 44 i art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2005r. Dz. U Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a, co następuje;

§ 1

Wprowadzam i zatwierdzam zmiany w Zarządzeniu Nr 52/2005 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 6 października 2005 roku w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędu Gminy Ożarowice zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami do zarządzenia wymienionego w § 1 i przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.

§ 3

W pozostałym zakresie Zarządzenie Nr 52/2005 Wójta Gminy Ożarowice obowiązuje bez zmian.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  05‑10‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  05‑10‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2008 09:51:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie