Zarządzenie Nr 30/2005 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za I półrocze 2005 roku


Zarządzenie Nr 30/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 8 sierpnia 2005r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarowice

za I półrocze 2005 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/ oraz art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami/

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

co następuje:

1. Przyjmuje sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku dotyczące:

- zamknięcia dochodów na kwotę 6.457.719 zł

- zamknięcia wydatków na kwotę 5.811.997 zł

zgodnie z załączoną informacją opisową.

2. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku zostanie w terminie do 31 sierpnia 2005 roku przekazana Radzie Gminy Ożarowice i Regionalne Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

3. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑08‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  08‑08‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
19‑08‑2005 09:10:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie