Zarządzenie Nr 57/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonanwczym do budżetu gminy na 2005 rok


Zarządzenie Nr 57/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 2 listopada 2005 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2005 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXII/241/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 17.328 zł

po stronie dochodów o kwotę 17.328

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 17.328 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin o kwotę 17.328 zł

po stronie wydatków o kwotę 17.328 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 17.328 zł

rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 17.328 zł

- wydatki bieżące o kwotę 17.328 zł

2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym o kwotę 17.328 zł

w następującej szczegółowości :

zwiększenie dochodów o kwotę 17.328 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 17.328 zł

rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 17.328 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin

( związków gmin) o kwotę 17.328 zł

zwiększenie wydatków o kwotę 17.328 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 17.328 zł

rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 17.328 zł

§ 3240 - Stypendia dla uczniów o kwotę 17.328 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz. 854 - Środki finansowe przyznane przez Wojewodę Śląskiego decyzjami Nr FB.I.3011-120/25/1/2005 i Nr FB.I.3011-120/26/1/2005, pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów.

3. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami .

w zł.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

563

563

75107

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

535

535

4210

4300

4410

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

291

244

535

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

28

28

4210

4410

Zakup materiałów i wyposażenia

Podróże służbowe krajowe

28

28

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.500

1.500

75412

Ochotnicze straże pożarne

1.500

1.500

4280

4300

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

1.500

1.500

Razem

2.063

2.063

u z a s a d n i e n i e

Zmian dokonano w związku ze zmiana sposobu wydatkowania.

4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑11‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  02‑11‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2006 12:12:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie