Zarządzenie Nr 152/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok


Zarządzenie Nr 152/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 grudnia 2010 roku

w sprawie: zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXI/466/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zmian w planie wykonawczym jednostki budżetowej Gminy - Urzędu Gminy po stronie

wydatków w następujący sposób: w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

801

Oświata i wychowanie

1.000

1.000

80104

Przedszkola

1.000

1.000

4220

Zakup środków żywności

1.000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.000

1.000

90002

Gospodarka odpadami

1.000

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

1.000

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

RAZEM

2.000

2.000

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiany w planie wykonawczym jednostek budżetowych wynikają ze zmian w budżecie gminy dokonanych Zarządzeniem Nr 151/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑02‑2011 09:48:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  01‑02‑2011 09:48:02
Data ostatniej aktualizacji:
01‑02‑2011 09:53:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie