Zarządzenie Nr 144/2010


Zarządzenie Nr 144/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 22 grudnia 2010 roku

w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

w Urzędzie Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. ustawy rachunkowości (Dz. U z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowy oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861) oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U Nr 208, poz. 1375),

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza co następuje:

§ 1

Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego :

1. Zasady prowadzenia rachunkowości - załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zakładowy plan kont Urzędu Gminy Ożarowice - załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Ożarowice - załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych- załącznik Nr 4 do zarządzenia.

5. Instrukcję kasową - załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Wykaz programów komputerowych stosowanych w księgowości Urzędu Gminy w Ożarowicach - załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. Instrukcje do programów księgowych w księgowości Urzędu Gminy w Ożarowicach - załączniki Nr 7, 8, 9, 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 57/2008 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad(polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ożarowice oraz Zarządzenie Nr 53/2005 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 6 października 2005 roku w sprawie w sprawie: przyjęcia procedury kontroli finansowej Urzędu Gminy w Ożarowicach.

§ 3

Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z w/w instrukcjami i przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisani, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  12‑01‑2011 13:38:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  12‑01‑2011 13:38:05
Data ostatniej aktualizacji:
11‑02‑2011 11:14:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie