Zarządzenie Nr 109/2008 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej


Zarządzenie Nr 109 /2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 grudnia 2008r

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości rolnych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. /

Wójt Gminy O ż a r o w i c e

z a r z ą d z a

1. Wydzierżawić Panu Florianowi Trelińskiemu zam. Tąpkowice ul. Gen. Maczka 17 na okres 3 lat nieruchomość rolną o powierzchni 1,1415 ha stanowiącą działkę nr 46/1

k.m. 1 obręb ewidencyjny Tąpkowice.

2. Stawkę czynszu ustala się w wysokości 0,27 kwintala żyta rocznie.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑02‑2009 13:46:54
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  10‑02‑2009 13:46:54
Data ostatniej aktualizacji:
10‑02‑2009 13:52:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie