Zarządzenie Nr 22/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 73/2006 Wojta Gminy Ozarowice w sprawie ustalenia dokumentacji zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 22/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 14 kwietnia 2008 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 73/2006 Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 25 września 2006 roku w sprawie ustalenia dokumentacji zasad

(polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. ustawy rachunkowości ( Dz. U z 2002r. Nr 76 poz.694 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz. U z 2006r. Nr 142, poz.1020) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U z 2006r. Nr 112, poz. 761)

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a, co następuje;

§ 1

Wprowadzam i zatwierdzam zmiany w Zarządzeniu Nr 73/2006 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 25 września 2006 roku w sprawie ustalenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ożarowice zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami do zarządzenia wymienionego w § 1 i przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.

§ 3

W pozostałym zakresie Zarządzenie Nr 73/2006 Wójta Gminy Ożarowice obowiązuje bez zmian.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  14‑04‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  14‑04‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
23‑04‑2008 09:57:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie