Zarządzenie Nr 36/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego


Zarządzenie Nr 36/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 14 maja 2009 roku

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów

do Parlamentu Europejskiego

Działając na postawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 25 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219 ze zmianami) w związku z art. 48 ust.1, ust. 2 pkt.1 i 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2007r. Nr 190, poz. 1360 ze zmianami)

p o w o ł u j ę

§ 1

Obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 roku w następującym składzie :

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Ożarowicach:

1. Duda Aneta - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2. Gryszczyk Barbara - osoba uzupełniona do minimalnego składu komisji

3. Hajda Anna - zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

4. Kocot Renata - osoba uzupełniona do minimalnego składu komisji

5. Szydło Janusz - osoba wskazana przez Wójta Gminy Ożarowice

6. Usarek Martyna - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej

7. Woś Anna - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Pyrzowicach:

1. Blachliński Zbigniew - zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2. Borówka Tadeusz - zgłoszony przez Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej

3. Dąbrowski Andrzej - zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej

4. Furtak Kamil - osoba uzupełniona do minimalnego składu komisji

5. Rodacka Joanna - osoba uzupełniona do minimalnego składu komisji

6. Szydło Anna - zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

7. Urbańczyk Katarzyna - osoba wskazana przez Wójta Gminy Ożarowice

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Tąpkowicach:

1. Dąbrowska Jolanta - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej

2. Flak Katarzyna - osoba wskazana przez Wójta Gminy Ożarowice

3. Gubała Danuta - osoba uzupełniona do minimalnego składu komisji

4. Gubała Monika - osoba uzupełniona do minimalnego składu komisji

5. Łuksza Jolanta - osoba uzupełniona do minimalnego składu komisji

6. Słodczyk Anna - zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

7. Zimnik-Frej Danuta - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Zendku :

1. Głogowski Kazimierz - zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2. Góra Lidia - osoba uzupełniona do minimalnego składu komisji

3. Hajda Jerzy - zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

4. Patyk Alina - osoba wskazana przez Wójta Gminy Ożarowice

5. Rajewska Agnieszka - osoba uzupełniona do minimalnego składu komisji

6. Szydło Róża - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej

7. Woś Krzysztof - zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑05‑2009 13:25:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  15‑05‑2009 13:25:31
Data ostatniej aktualizacji:
15‑05‑2009 13:27:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie