Zarządzenie Nr 40/008 w sprawie zmian w budżecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok


Zarządzenie Nr 40/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 16 czerwca 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2008 rok w związku z rozwiązaniem rezerwy ogólnej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XII/143/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2008 rok i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok po stronie wydatków w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

758

Różne rozliczenia

10.000

75818

Rezerwy ogólne i celowe

10.000

- wydatki bieżące

10.000

010

Rolnictwo i łowiectwo

10.000

01095

Pozostałaś działalność

10.000

- wydatki majątkowe

10.000

Razem

10.000

10.000

§ 2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok po stronie wydatków w następującej szczegółowości: w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

758

Różne rozliczenia

10.000

75818

Rezerwy ogólne i celowe

10.000

4810

Rezerwy

10.000

010

Rolnictwo i łowiectwo

10.000

01095

Pozostałaś działalność

10.000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000

Razem

10.000

10.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Kwotę 10.000 zł pochodzącą z rezerwy ogólnej przeznacza się na zakup instrumentów dla orkiestry dętej w Tąpkowicach.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑06‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  16‑06‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
18‑08‑2008 12:36:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie