Zarządzenie Nr 83/2006 w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 73/2005 w sprawie wprowadzenia instrukcji sporzadzania skonsolidowanego bilansu Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 83/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 5 października 2006 roku

w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 73/2005 Wójta Gminy Ożarowie z dnia 1 grudnia

2005r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania skonsolidowanego

bilansu Gminy Ożarowice

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (tekst jednolity Dz. U z 2002r. Nr 76 poz.694 z późn. zm) w związku z § 16 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020)

Wójt Gminy Ożarowice

za r z ą d z a, co następuje:

§ 1

Do treści niniejszego zarządzenia mają odpowiednio zastosowanie postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020) w związku z utratą mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752 z późn. zm)

§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 24 sierpnia 2006r.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  05‑10‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  05‑10‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2008 10:11:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie