Zarządzenie Nr 59/2005 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych


Zarządzenie Nr 59/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 14 listopada 2005roku

w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

oraz przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U z 2002r., Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami)

z a r z ą d z a m

1. Powołuję Panią Krystynę Kosmala - Sekretarz Gminy

na Przewodniczącą Komisji Inwentaryzacyjnej.

2. Na wniosek Przewodniczącej Komisji Inwentaryzacyjnej

powołuję na członka Komisji następujące osoby:

 1. Wiesławę Wach
 2. Henrykę Garstka.

3. Spisem z natury objęte są następujące składniki majątkowe znajdujące się na ewidencji lub pod zarządem Urzędu Gminy:

 1. środki trwałe
 2. pozostałe środki trwałe
 3. materiały.

4. Inwentaryzację należy przeprowadzić wg stanu na dzień 30 listopada 2005 r. w następujących obiektach:

 1. Budynek Urzędu Gminy w Ożarowicach.
 2. Budynek fizykoterapii i ośrodek zdrowia w Tąpkowicach oraz punkt lekarski w Ożarowicach.
 3. Świetlice środowiskowe.
 4. LZS Ożarowice.
 5. LZS Zendek.
 6. Jednostki OSP w Ożarowicach, Tąpkowicach, Zendku, Celinach, Pyrzowicach, Niezdarze i Ossach oraz obiekty będące w użytkowaniu ZGK.

5. Do przeprowadzenia spisu z natury w obiektach wymienionych w pk-cie 4 powołuję następujące zespoły spisowe.

Zespół spisowy Nr 1 - inwentaryzuje obiekty wymienione w pk-cie 4 ppkt. 1-3

 1. Anna Szydło
 2. Barbara Drzyzga
 3. Rozalia Farnicka

Zespół spisowy Nr 2 inwentaryzuje obiekty wymienione w pk-cie 4 ppkt 4-6

 1. Bożena Furgacz
 2. Bożena Horzela
 3. Aurelia Bacia

Osoby powołane na członków Komisji inwentaryzacyjnej i zespołów

spisowych ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodnie

z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia spisu z natury.

6. Arkusze spisowe od 1 - 182 wydano Przewodniczącej Komisji Inwentaryzacyjnej.

7. Sprawozdanie z przeprowadzonej inwentaryzacji wraz z arkuszami

spisowymi należy złożyć do dnia 31 grudnia 2005 roku.

8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  14‑11‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  14‑11‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2006 13:18:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie