Zarządzenie Nr 17/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


Zarządzenie Nr 17/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 27 lutego 2009 roku

w sprawie : Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591), art. 3 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 ust. 3 umowy o prowadzenie wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 1 marca 2006 roku pomiędzy Urzędem Gminy w Ożarowicach a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ożarowicach zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący

od 01.01.2007 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2009 r.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑04‑2009 12:38:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  10‑04‑2009 12:38:38
Data ostatniej aktualizacji:
10‑04‑2009 12:39:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie