Zarządzenie Nr 46/2009


Zarządzenie Nr 46/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 czerwca 2009 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje :

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Ożarowice nadanym Zarządzeniem Nr 5/2004 roku z dnia 1 marca 2004 roku dokonać następujących zmian :

1. W § 13 dodaje się ust. 6 o brzmieniu:

"W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

1) udzielanie pierwszej pomocy,

2) wykonywanie czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  23‑06‑2009 09:05:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  23‑06‑2009 09:05:35
Data ostatniej aktualizacji:
03‑07‑2009 12:03:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie