Zarządzenie Nr 115/2006 w sprawie wydatkow Gminy Ożaraowice, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego


Zarządzenie Nr 115/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie: wydatków Gminy Ożarowice, które w 2006 roku nie wygasają z upływem

roku budżetowego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm), art. 191 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/29/2006 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wydatków Gminy Ożarowice, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Uchwalić plan finansowy wydatków budżetu Gminy Ożarowice, które w 2006 roku nie

wygasają z upływem roku budżetowego

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Plan wydatków nie wygasających w kwocie w zł

700

Gospodarka mieszkaniowa

298.811

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

298.811

4300

Zakup usług pozostałych

298.811

RAZEM

298.811

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonano na podstawie Uchwały Nr III/29/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: wydatków Gminy Ożarowice, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  28‑12‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2008 13:51:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie