Zarządzenie Nr 31/2006 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej


 

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 31 /2006

 

Wójta Gminy OŻAROWICE z dnia 20 kwietnia 2006r.

 

 

w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

 

 

Na podstawie §4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa OC kraju , szefów OC miast oraz szefów OC gmin /Dz.U. Nr 96 poz. 850 z 2002r / oraz Wytycznych Starosty Tarnogórskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w powiecie na 2006r.

 

z a r z a d z a m :

 

§1. Powołuję komisję w celu dokonania inwentaryzacji sprzętu obrony

cywilnej w magazynie przy Urzędzie Gminy w składzie :

1. Janusz Paliga - przewodniczący

2. ........................ - członek

3. ........................- członek

 

§2. Polecam przeprowadzić inwentaryzację sprzętu obrony cywilnej w

magazynie przy Urzędzie Gminy do dnia 24 kwietnia 2006r wg stanu

ewidencyjnego na dzień 31 grudnia 2005r.

 

§3. Sporządzić protokół inwentaryzacyjny do dnia do dnia 26 kwietnia

2006r.

 

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kierownikowi

Referetu Administracyjno - Gospodarczego.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  20‑04‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  20‑04‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2020 23:59:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie