Zarządzenie Nr 30/2008 w sprawie udzielenia upoważnienia Paki Ewie Furtak - Kierwonikowi OPS do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczacych potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej


ZARZĄDZENIE NR 30/2008

WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 14 maja 2008r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewie Furtak - Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 31, art. 39 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zmianami ) w związku z art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.Nr 210,poz.2135 z późn. zm)

z a r z ą d z a m

1. Upoważnić Panią Ewę Furtak - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ożarowicach do załatwiania spraw i wydawania decyzji w moim imieniu dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Niniejsze upoważnienie obejmuje również używanie pieczątki o treści:

Z up. Wójta Gminy

mgr Ewa Furtak

Kierownik Ośrodka Pomocy

Społecznej w Ożarowicach

3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2008r.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  14‑05‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  14‑05‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
10‑07‑2008 08:23:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie