Zarządzenie Nr 27/2003 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum


Zarządzenie Nr 27 / 2003

Wójta Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 30 maja 2003 roku.

w sprawie : wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw

referendum ogólnokrajowego w czasie przerwy w głosowaniu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-rządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) i

§ 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego w czasie przerwy w głosowaniu (Dz.U. Nr 75, poz. 677)

Wójt Gminy O ż a r o w i c e

w y z n a c z a

§ 1

Do ochrony zamkniętych lokali obwodowych komisji do spraw referendum

w dniach 7 i 8 czerwca 2003 roku w godz. od 20.00 do 5.00 następujące osoby :

 1. Pana Jana BĄBIK s. Teodora zam. Ożarowice ul. Podłączna 61,
 2. dowód osobisty nr WL 3016086 wyd. przez Naczelnika Gminy Tąpkowice

  lokal Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 1 w Ożarowicach,

 3. Pana Andrzeja MECLIK s. Józefa zam. Pyrzowice ul. Krótka 9
 4. dowód osobisty nr AB 0071100 wyd. przez Naczelnika Powiatu Kłobuck

  lokal Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 2 w Pyrzowicach,

 5. Panią Halinę Urbańczyk c. Mariana zam. Tąpkowice ul. H. Sawickiej 5
 6. dowód osobisty nr DB 8671847 wyd. przez Wójta Gminy Tąpkowice

  lokal Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 3 w Tąpkowicach,

 7. Pana Stanisława KOCOT s. Stanisława zam. Ożarowice ul. Podłączna 26,

dowód osobisty nr DB 7834539 wyd. przez Wójta Gminy Tąpkowice

lokal Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 4 w Zendku.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się :

- Panu Janowi Bąbik,

- Panu Andrzejowi Meclik,

- Pani Halinie Urbańczyk,

- Panu Stanisławowi Kocot.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑05‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑05‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
04‑09‑2003 12:45:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie