Zarządzenie Nr 36/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie upowaznienia Sekretarz Gminy do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej


Zarządzenie Nr 36/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie: upoważnienia Sekretarza Gminy do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) w związku z art. 49c i art. 49h ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U Nr 66, poz. 426)

z a r z ą d z a m

§ 1

Upoważniam Panią Ewę Paks - Sekretarza Gminy do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑04‑2010 10:52:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑04‑2010 10:52:16
Data ostatniej aktualizacji:
30‑04‑2010 10:53:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie