Zarządzenie Nr 35/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 35/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 kwietnia 2010 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r z późn. zm.) art. 1042 § 2, art. 1043 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późń. zm.)

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza

§ 1

Wprowadza się nową treść § 10 pkt. 3 Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Ożarowice, który otrzymuje następujące brzmienie:

"Ustala się system równoważnego czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ożarowice, w którym dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę przy zachowaniu 40 godz. średniotygodniowego wymiaru czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w innym dniu lub dniem wolnym od pracy."

§ 2

W pozostałym zakresie Regulamin Pracy Urzędu Gminy Ożarowice pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2010 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑04‑2010 10:45:27
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑04‑2010 10:45:27
Data ostatniej aktualizacji:
30‑04‑2010 10:46:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie