Zarządzenie Nr 113/2007 w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 106/2007


Zarządzenie Nr 113/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 18 grudnia 2007 roku

w sprawie: zmian wZarządzeniu Nr 106/2007 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 21 listopada

2007 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do

budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 11 ust. 3 Uchwały Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Uchylić zapisy dotyczące rozdziału 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w dziale 801 znajdujące się w pkt 3 Zarządzenia Nr 106/2007 z dnia 21 listopada 2007 roku

2. Nadać nowe brzmienie zapisu dotyczącego rozdziału 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w dziale 801, w następującej szczegółowości:

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych

5.500

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

5.500

5.500

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  18‑12‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  18‑12‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
18‑01‑2008 08:22:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie