Zarządzenie Nr 25/2008 w sprawie powolania komisji konkursowej - roboty geodezyjne podzial nieruchomosci gruntowych na obiekcie Ożarowice


Zarządzenie Nr 25/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 23 kwietnia 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu publicznego nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót geodezyjnych w celu wykonania:

podziałów nieruchomości gruntowych na obiekcie: Ożarowice (wydzielenie 2 pasów drogowych).

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) oraz § 24 pkt.1 ppkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice

p o w o ł u j ę

§ 1

Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 29.04.2008 r. w następującym w s k ł a d z i e :

Przewodniczący Komisji - Marian KOBOS

Członek Komisji - Rozalia FARNICKA

Członek Komisji - Monika GUBAŁA

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - Marianowi Kobos.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  23‑04‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  23‑04‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
16‑06‑2008 12:36:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie