Zarządzenie Nr 18/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 26.03.2009r. na wylonienie wykonawcy robót pn. "Przebudowa dróg gminnych ul. Gen. Maczka w Tąpkowicach i ul. Szkolnej w Sączowie w ramach programu NPPDL


Zarządzenie Nr 18/2009

Wójta Gminy Ożarowice

dnia 27 lutego 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 26.03.2009r.na wyłonienie wykonawcy robót pn: "Przebudowa dróg gminnych ul. Gen. Maczka w Tąpkowicach i ul. Szkolna w Sączowie" w ramach programu NPPDL.

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 223 poz . 1655 oraz z 2008r nr 171 poz.1058 ) i § 24 pkt 1 ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice

p o w o ł u j ę

1. Komisję Przetargową do przeprowadzenia w/w przetargu w dniu 26 marca 2009 roku w następującym w s k ł a d z i e :

Przewodniczący Komisji - Janusz Paliga

Członek Komisji - Rozalia Farnicka

Członek Komisji - Monika Gubała

Członek Komisji - Mariusz Pawełczyk

Członek Komisji - Roman Polarz

2. Wykonanie zarządzenia powierzam -Januszowi Paliga.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑04‑2009 12:43:53
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  10‑04‑2009 12:43:53
Data ostatniej aktualizacji:
10‑04‑2009 12:44:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie