Zarządzenie Nr 98/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli


Zarządzenie nr 98/2009

Wójta Gminy Ożarowice

 

z dnia 14 grudnia 2009 roku

 

 

w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

 

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zmianami w związku z § 2 i § 6 Uchwały nr IX/94/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania, po uzyskaniu opinii komisji do spraw pomocy zdrowotnej dla nauczycieli-

 

z a r z ą d z a m

 

§ 1.

 

Przyznać w formie zasiłku pieniężnego pomoc zdrowotną dla niżej wymienionych nauczycieli:

 

- ......................... 600,-zł

- ........................ 500,-zł

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

Artykuł niedostępny dla daty: 18.07.2024 20:32:07
Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  13‑01‑2010 11:11:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  13‑01‑2010 11:11:56
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2020 21:02:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie