Zarządzenie Nr 98/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli


Zarządzenie nr 98/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 14 grudnia 2009 roku

w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zmianami w związku z § 2 i § 6 Uchwały nr IX/94/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania, po uzyskaniu opinii komisji do spraw pomocy zdrowotnej dla nauczycieli-

z a r z ą d z a m

§ 1.

Przyznać w formie zasiłku pieniężnego pomoc zdrowotną dla niżej wymienionych nauczycieli:

- Janina Słowińska 600,-zł

- Elżbieta Zabiegło 500,-zł

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania

§ 3.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  13‑01‑2010 11:11:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  13‑01‑2010 11:11:56
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2010 11:13:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie