Zarządzenie Nr 63/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości


Zarządzenie Nr 63/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 10 czerwca 2010r

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. / oraz uchwały Nr X/100/2003 Rady Gminy Ożarowice z dn. 26 listopada 2003r w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów rolnych i gruntów nierolnych będących własnością Gminy

Wójt Gminy O ż a r o w i c e

z a r z ą d z a

1. Wydzierżawić firmie Wielobranżowy Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy " AMADO" Pyrzowice ul. Nowowiejska 2A reprezentowanej przez Arkadiusza Bochenek na okres od dnia 01.07.2010r do dnia 30.06.2013r nieruchomość stanowiącą część działki nr 499/40 o pow. 7430m² oraz budynki garażowe o pow. użytkowej 884m² położone w Pyrzowicach.

2. Stawkę czynszu miesięcznego ustala się w wysokości: za grunty 891,60zł ( 7430m² x 0,12 zł/m² ), za budynki garażowe 884,00 zł ( 884,00m² x 1,00 zł/m² ) co łącznie stanowi 1775,60 zł ( netto) + VAT 22 % z uwzględnieniem waloryzacji, płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury.

3. Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  22‑06‑2010 07:35:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  22‑06‑2010 07:35:37
Data ostatniej aktualizacji:
30‑07‑2010 12:50:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie