ZarządzenieNr 12/2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok


Zarządzenie Nr 12/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 12 marca 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XII/143/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2008 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2008 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

801

Oświata i wychowanie

242

242

80195

Pozostała działalność

242

242

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

242

242

- wydatki bieżące

242

851

Ochrona zdrowia

1.500

1.500

85153

Zwalczanie narkomanii

1.500

1.500

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

1.500

1.500

- wydatki bieżące

1.500

RAZEM

1.742

1.742

§ 2. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami w następujące szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

801

Oświata i wychowanie

242

242

80195

Pozostała działalność

242

242

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

Gimnazjum Ożarowice 77

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 48

Szkoła Podstawowa Zendek 37

162

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

Gimnazjum Ożarowice 26

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 17

Szkoła Podstawowa Zendek 12

55

4128

Składki na Fundusz Pracy

Gimnazjum Ożarowice 12

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 4

Szkoła Podstawowa Zendek 4

20

4129

Składki na Fundusz Pracy

Gimnazjum Ożarowice 4

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 1

5

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

Gimnazjum Ożarowice 88

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 53

Szkoła Podstawowa Zendek 41

182

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

Gimnazjum Ożarowice 31

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 17

Szkoła Podstawowa Zendek 12

60

851

Ochrona zdrowia

1.500

1.500

85153

Zwalczanie narkomanii

1.500

1.500

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.500

4300

Zakup usług pozostałych

1.500

RAZEM

1.742

1.742

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  12‑03‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  12‑03‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
25‑03‑2008 12:28:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie