Zarządzenie Nr 126/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie budynku Urzędu Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 126/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie: wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie budynku Urzędu Gminy

Ożarowice.

Na podstawie art. 5 ust.1, pkt. 4 oraz ust.1a ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.) oraz art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza

§ 1

Wprowadzić całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych na terenie budynku Urzędu Gminy Ożarowice

§ 2

Zakaz palenia dotyczy zarówno pracowników Urzędu jak też wszystkich osób trzecich przebywających na terenie budynku Urzędu Gminy Ożarowice.

§ 3

W miejscach widocznych w budynku Urzędu umieszcza się tablice informujące o obowiązującym zakazie.

§ 4

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Gminy Ożarowice.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑11‑2010 21:14:49
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑11‑2010 21:14:49
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2010 21:19:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie