Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok


Zarządzenie Nr 13/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 27 lutego 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 4 Uchwały Nr XXI/277/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2009 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2009 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

750

Administracja publiczna

526

526

75011

Urzędy wojewódzki

526

526

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

526

526

- wydatki bieżące

526

§ 2. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

2.500

2.500

70095

Pozostała działalność

2.500

2.500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500

4270

Zakup usług remontowych

2.500

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

750

Administracja publiczna

1.000

1.000

75011

Urzędy wojewódzki

1.000

1.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

447

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

67

4120

Składki na Fundusz Pracy

12

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

474

4410

Podróże służbowe krajowe

1.000

Razem

3.500

3.500

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑04‑2009 12:27:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  10‑04‑2009 12:27:45
Data ostatniej aktualizacji:
10‑04‑2009 12:28:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie