Zarządzenie Nr 57/2007 w sprawie terminu skladania wnioskow o dofinansowanie zakupu podręcznikow dla dzieci rozpoczynających naukę


Z A R Z Ą D Z E N I E nr 57/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 13 lipca 2007 roku

w sprawie:

terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników

dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub

naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie

zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju.

zarządzam co następuje:

§ 1.

Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci

rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III

szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla

uczniów szkół podstawowych i gimnazjum należy złożyć do 15-go września

2007 r. w szkole do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2007/2008.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania - mgr Zdzisławie Szydło.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  13‑07‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  13‑07‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
11‑02‑2008 15:53:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie